Nationalpark Vadehavet – UNESCO Verdensarv

I Danmarks største nationalpark, Nationalpark Vadehavet,  er himlen høj og udsynet vidt. Her finder du oftest fred og ro for sjælen, men af og til vil du blive overasket over de voldsomme naturkræfter, der raser

Store naturoplevelser i Vadehavet året rundt

 • Forår og efterår: Fuglekiggere får de største oplevelser i forår og efterår, når 10 – 12 mill. trækfugle passerer Vadehavet for at spise sig mætte på vaden – det store spisekammer, hvor der  gemmer sig op til 100.000 rejer, orme, snegle og muslinger på hver eneste m2. Én af fugleoplevelserne er Sort Sol, Danmarks mest berømte naturoplevelse
 • Sommer:  Oplev sælerne på Sælture, tag på vadehavsvandringer og på Sea Explorer tur med hele familien
 • Vinter: I vinterhalvåret kan man tage på østersture og forsyne sig med rigelige mængder af Danmarks frækkeste råvare. De store flokke af gæs og vintersvaner, der overvintrer i Vadehavet er også et flot syn.

 

Ikke hele Nationalpark Vadehavet er UNESCO Verdensarv – men hvad er? Læs mere under Facts om Nationalpark Vadehavet, hvor du også kan se en fin lille film, hvor Vadehavets naturvejledere fortæller om, hvad der gør Vadehavet til et vigtigt spisekammer.

Pas på tidevandet

Ved højvande (flod) stiger vandet i Vadehavet op til 2 m. Gå kun ud på vaden, når der er lavvande (ebbe). Hold dig til afmærkede stier og tag hensyn til fugle og dyr – specielt i ynglesæsonen.
Forstå tidevand, flod og ebbe: Facts om Nationalpark Vadehavet
Se tidevandstabellen på Danhostel Ribes opslagstavle og på dette link til: DMI

Bramgæs i Nationalpark Vadehavet

Græssende bramgæs i Ribemarsken. Hvert efterår, vinter og forår ses store flokke gæs i Vadehavet – mange på træk og andre overvintrende

Ture og oplevelser i Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv

Her vil vi skrive om nogle af de mest populære vadehavsture og største naturoplevelser, men først vil du måske begynde din vadehavstur med at finde overnatning  – så vi tillader os at begynde med os selv.

Gå direkte ud i nationalparken fra Danhostel Ribe

Den fredede Hovedeng udenfor Danhostel Ribe er den eneste del af Ribe, der er inkluderet i Nationalpark Vadehavet. Vi ligger lige MIDT I NATIONALPARK VADEHAVET fra Blåvandshuk og Ho Bugt i nord til den tyske grænse i syd.
Danhostel Ribe er godkendt Nationalpark Vadehavet Partner

Det forpligter at ligge midt i en nationalpark og endda have Ribes mest fotograferede udsigt. Danhostel Ribe er – som det eneste overnatningssted i nationalparken – miljøcertificeret. Vores miljøcertificering er Green Key

Ture og oplevelser i Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv

Her vil vi skrive om nogle af de mest populære vadehavsture og største naturoplevelser, men først vil du måske begynde din vadehavstur med at finde overnatning  – så vi tillader os at begynde med os selv.

Gå direkte ud i nationalparken fra Danhostel Ribe

Den fredede Hovedeng udenfor Danhostel Ribe er den eneste del af Ribe, der er inkluderet i Nationalpark Vadehavet. Vi ligger lige MIDT I NATIONALPARK VADEHAVET fra Blåvandshuk og Ho Bugt i nord til den tyske grænse i syd.
Danhostel Ribe er godkendt Nationalpark Vadehavet Partner

Det forpligter at ligge midt i en nationalpark og endda have Ribes mest fotograferede udsigt. Danhostel Ribe er – som det eneste overnatningssted i nationalparken – miljøcertificeret. Vores miljøcertificering er Green Key

Danhostel Ribes udsigt til Hovedengen er forskellig fra årstid til årstid. I vinterhalvåret er Hovedengen ofte oversvømmet, og vi har “havudsigt”, som på dette foto. Udenfor vandrehjemmet ses Nationalpark Vadehavets flag og på Skibbroen ses Stormflodssøjlen. Læs om Stormfloder og få den makabre historie om, hvordan Hovedengen fik sit navn: Halshuggede sørøvere

Oplev mere – tag på guidet vadehavstur

Oplevelsen på vaden bliver meget større, når du er opmærksom på, hvad havbunden gemmer, når du forstår hvorfor fuglenes næb ikke er ens, hvorfor stærene danser Sort Sol, hvor langt den lille islandske ryle flyver på sit træk, eller hvad du kan smage på af planter, rejer, muslinger og østers – og hvornår. Tag derfor med på en guidet tur, hvis du har mulighed for det.

Ture i Vadehavet med professionelle guides fra Vadehavscentret:

NB! Nogle ture SKAL bookes i forvejen – f.eks. Sort Sol og østersture. Nogle datoer bliver hurtigt optaget.
Du kan booke vadehavscentrets ture – samt se opdaterede ture på centrets hjemmeside: Vadehavscentret ved Ribe
Husk at besøge selve Vadehavscentret ved Ribe, som efter en større ombygning er en meget stor oplevelse, som I ikke må snyde jer selv for. Læs mere under ”Museer og oplevelsescentre

Andre turarrangører arrangerer også ture i Nationalpark Vadehavet. Det gælder bl.a. Mandø Event på Mandø, Tønnisgård på Rømø, Sort Safari i Tønder og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg samt Natur- og kulturformidlingscentret Myrthuegård

Østers i Vadehavet. Østersture

Østers og muslinger samles fra oktober til og med april, da de kun bør spises i de kølige måneder, for ikke at få ondt i maven på grund af alger, der trives i varmt havvand. Brug denne retningslinje: Hvis der er et “r” i måneden, så må de spises (undtagen september).
Der er 3 km. ud til Østersbankerne ved Vester Vedsted, så gå ikke selv ud for at samle, det er for farligt. Tag i stedet med de faguddannede naturvejledere, der kender tidevandet og andre risici. Du skal have en god fysik og være i almindelig god kondition for at gå turen efter østers på havbund og i vand med Vadehavscentret ved Ribe. Turen er ikke for børn. Der arrangeres dog andre østersture, der egner sig for alle aldre.
Gæster på Danhostel Ribe kan få opbevaret de østers, de ikke spiser, på køl indtil hjemrejsen. NB! Der kan godt være plads på vandrerhjemmet selv om turene er optaget og omvendt.
Andre arrangører af østersture i Vadehavet: Mandø Event, Naturcenter Tønnisgård på Rømø, Sort Safari i Møgeltønder og Fanø Turistbureau.

Verdens største østers og perler

Verdens største østers blev fundet i Vadehavet ca. 10 km fra Danhostel Ribe. Rekorden er anerkendt af Guinness World Records.
Stillehavsøstersen har i løbet af de sidste år bredt sig i Vadehavet, og der er fare for, at den udkonkurrerer oprindelige arter, så fødekæden vil blive brudt, og der vil mangle mad til strandskader, edderfugle og sølvmåger. Stillehavsøsters har kun lækresultne mennesker som naturlige fjender, da fuglene ikke kan åbne deres tykke skal. Stillehavsøsters bliver ofte dobbelt så store som blåmuslinger, og der er tonsvis af dem i Vadehavet.
Egentlig burde disse østers slet ikke kunne formere sig på vores breddegrader, da de kræver en vandtemperatur på 20 grader for at gyde. Måske er det endnu et resultat af den globale opvarmning, vi ser her.
Perler i østers. En gang imellem bliver der fundet perler i de østers, som samles på østersturene – en enkelt østerssamler fandt 30 små perler i én østers på østerstur med Mandø Event.

Sort Sol

Oplev Sort Sol, stærenes “dans” på himlen i forår og efterår.
Læs om Sort sol i Sønderjylland og ved Vadehavet og se klip af Sort Sol filmen her: Sort Sol.

Sort Sol og andre fugletræk – En rylesværm af almindelige ryler og islandske ryler er f.eks. et fantastisk syn ved Vadehavet

Andre trækfugle i Nationalpark Vadehavet

Sort Sol er det mest kendte naturfænomen i marks og vadehav, men der findes flere andre fugletræk – og nogle er lige så flotte. F.eks. danner hundredetusinder af almindelige ryler og islandske ryler et fantastisk flot syn, når rylerne trækker ind over Vadehavet fra marts til maj. Snart farves himlen hvid, sort og snart sølv, mens de vender sig i luften for at forvirre en rovfugl. Fænomenet kaldes også “Sølv Sol” andre “Marskens Nordlys”.
Andre store og meget synlige træk er gæssenes og svanernes. Gåsetræk kaldes også “Grå Sol” og svanetrækket for “Hvid Sol” Uanset om der er tale om Sort Sol, Grå Sol, Hvid Sol eller Sølv Sol, er det en vadehavstur værd.
Læs mere om bramgæssene fugletræk og andre fugle i Vadehavet under: Mandø og under: Facts om Nationalpark Vadehavet
Vadehavet og marsken er et af verdens vigtigste spisekamre for trækfugle i forår og efterår. Her samles op til 12 mill. trækfugle for at finde føde og forøge deres vægt – nogle til det dobbelte – før de flyver videre nonstop på deres lange tur til ynglepladserne højt mod nord eller til overvintringsområderne langt mod syd.
Nationalpark Vadehavet giver desuden føde til flere ynglende og overvintrende fuglearter.
Her er en bog, du kan “have med”, når du skal på fuglekiggeri i Nationalpark Vadehavet. Bogen “Rastende vandfugle i vadehavet 1980 – 2010” er skrevet af Karsten Laursen og John Frikke og indeholder også gode fotos af vadehavsfuglene.

Sæler i Vadehavet. Sælture i Vadehavet

Der findes 2 slags sæler i Vadehavet – nemlig spættet sæl og gråsæl. I 1015 var der er omkring 40.000 spættede sæler og omkring  4.000 gråsæler i hele Vadehavet – Danmark, Tyskland og Holland.
I 1988 og 2002 var der 2 store virus-epidemier blandt sælerne i Vadehavet. Begge gange døde 50-60% af de spættede sæler.  Siden da har der igen været en stor tilvækst af bestanden, og i 2015 er der det største antal, der har været, siden man begyndte de organiserede tællinger i  1981.
Sælerne i Vadehavet er totalfredet og bestanden af gråspættet sæl er nu steget så meget, at det diskuteres, om den er blevet en trussel for fiskebestanden i vadehavet, og om der snart kommer en ny epidemi. Vadehavet har Danmarks største samlede bestand af spættet sæl.

Den spættede sæl føder sine unger på land, men ikke på højsandene, hvor ungen ellers vil kunne ligge tørt, men derimod på nogle af de højtliggende banker, som bliver oversvømmet ved højvande. Sælen dier også sine unger på land eller i vandkanten, hvor ungen har “fodfæste”. Spættet sæl lever først og fremmest af fisk.
Der er også et mindre antal gråsæler i Vadehavet, men der er ikke en fast ynglende bestand som i Tyskland og Holland. Man observerede dog den første gråsæleunge i Danmark i 2015.
Gråsælen er Danmarks største rovdyr. Hannen kan blive op til 2,5 m. og vejer op til 300 kg. Hunnerne er noget mindre.
Gråsælen begyndte at vende tilbage til Vadehavet efter at være blevet totalfredet i hele Vadehavet i 1967. Før da havde den nærmest at være forsvundet på grund af jagt .

Få mere at vide om sæler og oplev sæler

 • Tag med Vadehavscentrets naturvejledere på sæltur (sælsafari) fra først i juli til sidst i oktober. Turen starter med introduktion om sælerne i naturskolen, hvorefter Mandøbussen kører deltagerne til diget på Mandø. Herfra går man ca. 2,5 km langs diget og ud over havbunden til sælbanken, hvor der er ca. 300 m. til sælerne. Med medbragte teleskopkikkerter kommer man “helt tæt” på sælerne.
 • På Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg kan du se sæler boltre sig i Sælariet. Sælerne bliver fodret kl. 11 og 14.30 hver dag. Under fodringen fortælles om de forskellige sælarters biologi og levevis i sælariet og om bestanden af sæler i Vadehavet. Der vises desuden en lille film om sælerne i vadehavet.
 • Mandø Event arrangerer sælture med hestevogn i vadehavet

Kammerslusen. 7 km

Kammerslusen er et af ripensernes foretrukne udflugtssteder.
Kammerslusen leder vandet fra Ribe Å ud i Vadehavet ved Ribediget, når der er ebbe (lavvande) i Vadehavet. Slusen lukkes automatisk ved flod (højvande) i Vadehavet og åbnes igen ved ebbe.
Hvis der i en længere periode er højvande i Vadehavet, kan slusen ikke åbnes, og derfor ophobes vandet i åen og begynder at brede sig ud over hele marskområdet – helt ind til Ribe.
På sådanne tidspunkter – ofte en stor del af hele vinterhalvåret – kan man opleve at køre med vand på begge sider af ringvejen omkring Ribe. Vandet kommer helt ind til volden ved Danhostel Ribe Vandrehjem, så man har “havudsigt” fra vandrehjemmet. Se fotoet længere oppe på siden og læs forklaringen under: Stormfloder .
Både og mindre skibe kan sluses igennem Kammerslusen, når slusen er lukket, fordi båden lukkes inde i et kammer, inden den næste sluse åbnes. Det kræver dog, at man får fat i slusemesteren, da dette arbejde forgår manuelt.
Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet har lavet et opslag om Kammerslusen og Ribediget, som kan downloades her (pdf): Kammerslusen og Ribediget

Vadehavet Mandø og traktorbusserne til Mandø

Mandø er den mindste og mest uforstyrrede af de danske vadehavsøer og her er et enestående fugleliv.
En tur over havbunden til den lille vadehavsø Mandø er en fantastisk naturoplevelse.  Læs om Mandø og traktorbusserne til Mandø her: Mandø

Fiskeri- og Søfartsmuseet – Saltvandsakvariet, Esbjerg (35 km)

Her kan du bl.a. se de fleste danske fisk og havdyr i de flotte akvarier i Saltvandsakvariet og komme tæt på sælerne i Sælariet. Læs mere under: Museer og oplevelsescentre

Vil du være klogere på Vadehav, marsk og nationalpark?

Du kan få mere at vide om følgende emner:

 • Hvad er vadehav og marsk?
 • Hvad er Nationalpark Vadehavet?
 • Nationalpark Vadehavet i Danmark
 • Dyr, fugle og planter i Vadehavet
 • Tidevand – flod og ebbe
 • Ribemarsken og Ribe Å
 • Landindvinding

– på dette link: Facts om Nationalpark Vadehavet

Google map: Nationalpark Vadehavet i Ribe 360°

Virtuel tur på Hovedengen udenfor Danhostel Ribe med Nationalpark Vadehavets flag, Ribe Å, Skibbroen og Ribe By. Flot fotograferet af gæst på vandrerhjemmet Huayan Song

Vis stort kort