Historien om hvordan Hovedrengen fik sit navn

Dette er historien om, hvordan engen udenfor vandrerhjemmet fik sit navn.

I middelalderen foregik flere henrettelser af forbrydere i Ribe ved halshugning, hvor bødlens sværd var udstyret med blylodder for at gøre slaget ekstra tungt. Bødlens svær kan ses på museet på ”Det gamle Rådhus” i Ribe. Se Riber Ret

I 1500-tallet var sørøveri i Nordsøen en stor plage, og helt tilbage i Valdemar den Stores tid (1131-82) havde det været skik at straffe pirateri med at halshugge sørøvere og opsætte deres afhuggede hoveder på stager ved havnenes indløb til skræk og advarsel for ligesindede og til glæde for de fredelige købmænd. Sådan var det også i Ribe. På Hovedengen blev sørøvernes hoveder sat på stage til skue for alle tilrejsende ad søvejen. Hovedengen kaldtes på det tidspunkt Todes Eng. Siden blev det i folkemunde til Hovedengen. Danhostel Ribe ligger på Hovedengen.

Hovedengen ved Danhostel Ribe

Danhostel Ribe ligger på Hovedengen ned til Ribe Å. Hovedengen er den inderste del af Ribemarsken, som er en del af Nationalpark Vadehavet. Ribemarsken strækker sig fra udløbet ved Kammerslusen ca. 5. km ind i landet til Skibbroen og Hovedengen. Hovedengen har været fredet siden 1940’erne for at sikre udsynet mod marsken. Da Danhostel Ribe ligger på kanten af denne fredning, har det sikret os en fantastisk udsigt, nogle gange over græsmarker og å og  andre gange over en oversvømmet eng, hvor vandet står helt oppe ved Danhostel Ribes vold. På de tidspunkter har vi ”havudsigt
Nationalpark Vadehavet, Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune har opsat følgende tekst ved: Hovedengen

Sørøveren Morten Thode

Sørøveren Morten Thode og hans mænd blev halshugget den 6. feb. 1555, hvorefter deres hoveder blev sat på stager på Hovedengen ved indsejlingen til Ribe Havn.
Først var de blevet arresteret, men åbenbart løsladt igen af mangel på beviser. Senere blev de arresteret igen og denne gang halshugget.
Mens de havde været løsladt havde ribeborgeren Peder Hvid købt et skib af Morten Thode, men dette skib havde lensmanden konfiskeret. Da Peder Hvid imidlertid havde købt skibet, mens Morten Thode havde været løsladt med ”skib og gods”, klagede han til kongen, som gav lensmanden besked om at udlevere skibet til Peder Hvid.
Hele denne sag kendes fra kongebrevet til lensmanden på Riberhus.

Vi advarer – nogle af vores gæster mener at have set Morten Thode gå hvileløst rundt ved midnatstid og lede efter sit hoved på Danhostel Ribe! Hvis dette er tilfældet er han dog med tiden blevet ganske fredelig, da han ikke har gjort nogen fortræd (endnu).

Hans Jessen Søhane og sørøveren Alexander Hock

I 1573 vandt ribeborgeren Hans Jessen stor anseelse og hædersnavnet ”Søhane” for at have fanget nogle sørøvere. Efter hans eget og andres vidneudsagn foregik det sådan:
I 1567 havde sørøvere kapret Hans Jessens skib og røvet hans øxne (kvæg), og 6 år senere blev han igen overfaldet. Denne gang var han i 1573 på vej med sit skib fra Holland til Hamborg, da han den 10. august blev overfaldet af sørøvere. Da han selv kun havde 3 mand ombord, kunne han ikke gøre noget, og skibet blev besat af 9 sørøvere under anførsel af en Alexander Hock.
Sørøveren satte nu kursen mod England. Hans Jessen forsøgte ganske vist at bestikke ham med 100 Rdl. til at gå ind i Holland, men det lykkedes ikke.
Senere på dagen sad sørøverne under dæk og drak sig fulde i skibets vin. Om aftenen kom anføreren sammen med 3 sørøvere op på dækket og ville kaste Hans Jessen og hans mænd overbord, som sørøvere plejede at gøre med mandskabet på kaprede skibe. Sådan gik det dog ikke, for det lykkedes de ubevæbnede danskere at overmande de 4 sørøvere og samtidig få lukket lugen i dækket, så de øvrige sørøvere ikke kunne komme deres kammerater til hjælp. Derfor var det de 4 sørøvere selv, der endte i vandet. Det havde dog været en hård kamp, for en af danskerne blev dræbt og Hans Jessen og en anden såret.
Efter hjemkomsten blev de resterende sørøvere, 1 skotte og 4 nederlændere, forhørt i den berygtede Riber Ret. De mente, at deres kaptajn havde drevet sørøveri på egen hånd, og før de havde kapret Hans Jessens skib havde de taget en 4-5 andre fartøjer, som dog var blevet taget fra dem igen af en fransk fribytter.
Alexander Hocks mænd blev alle halshuggede, dog i 2 omgange, da det i første omgang lykkedes 2 af dem at flygte. Efter halshugningen blev deres hoveder sat på stage på Hovedengen, og Hans Jessen fik tildelt 9000 Rdl af kongen for sit store heltemod. I 1578 blev han på grund af sin store anseelse rådmand, og borgerskabet forsøgte desuden at få ham til borgmester, hvilket ikke lykkedes.