Vægterrundgang i Ribe

Følg Ribes vægter på en gratis rundvisning i Ribes gamle og atmosfærefyldte gader,
mens han synger ripenserne til ro og fortæller byens drabelige historier om hekse, stormfloder og brande.
Vægterturen er som sagt gratis, man skal ikke bestille billetter, men bare dukke op på torvet (300 m fra Danhostel Ribe).

Se tidspunkter for vægterrundgang her: Vægterrundgang

Vægtertraditionens historie i Ribe

Ribes vægtere begyndte i 1300-tallet at gå deres vagtrunder i byen.
De skulle sørge for, at borgerne kunne færdes trygt i gaderne ved aftenstid og sove trygt i deres senge om natten, for vægterne ville advare dem ved ildebrand eller truende stormfloder.
Vægtertraditionen blev afskaffet i Ribe i 1902, men i 1935 genindførte Ribe Turistforening vægterrundgangen som en af Ribes turistattraktioner.
Det var et anstrengende og om vinteren meget koldt job at gå rundt i Ribes gader fra solnedgang til solopgang.
Omkring 1850 var der opsat skilderhuse, som de dengang 4 vægtere kunne hvile sig i mellem rundgangene, men da én af vægterne, Hans Borgmester, i 1852 faldt i søvn i skilderhuset og ikke advarede borgerne om en stormflod, så blev de taget ned igen. Ved den lejlighed druknede flere kreaturer på engen og bl.a. købmand Kolvigs varelager blev oversvømmet.

Hans Peters, tidligere vægter i Ribe, fortæller om, da vægter Hans Borgmester i 1852 glemte at varsle stormflod, fordi han havde set for dybt i glasset

Vægtersang hver time hele natten

For at holde sig vågne, skulle vægterne hver time – natten igennem – synge et vers.

Vægterverset kl. 22:

Om du vil tiden vide,
Husbonde, pige, dreng,
Da er det på de tide,
Man føjer sig til seng.
Befal dig Herren fri!
Vær klog og snild,
Vogt lys og ild!
Vor klokk’ er slagen ti.

Overfald

Først i 1800- tallet kom der gadebelysning i Ribe, og indtil da var det svært at finde vej i mørket, ligesom en overfaldsmand let kunne gemme sig. Vægterne skulle sørge for at byens borgere ikke blev overfaldet, når de færdedes om aftenen i de bælgmørke gader.
Vægterne var udstyret med en morgenstjerne, et frygtindgydende våben med skarpe jernpigge, som han forsvarede sig med, hvis han blev overfaldet.
Selv om vægternes job ikke var særlig godt betalt var deres arbejde alligevel højt værdsat og straffen hård, hvis nogen skulle finde på at overfalde en vægter.

ldebrand

Når man går rundt i Ribes smalle gamle gader, vil man forstå hvor hurtig en brand vil kunne brede sig, dengang man fyrede med åben ild, og husene udover bindingsværk også var udstyret med stråtag.
Én af vægternes opgaver var da også at forhindre ildebrande.
I 1580 brændte 11 gader og 213 gårde og huse i Ribe, efter branden blev det bestemt at hænge brandstiger og brandhager op. Sådanne kan stadig ses i Kølholt Slippe.

Gadebelysning

Fra begyndelsen af 1800-tallet skulle vægterne tænde byens 18 olielamper, når der ikke var fuldmåne.
I 1854 var der 37 lygter at passe.